en

Tak ma wyglądać nowa szkoła i przedszkole na Gaju [WIZUALIZACJE]

Z końcem maja Zarząd Inwestycji Miejskich rozstrzygnął konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Wygrała koncepcja zespołu architektów z Radomia.

Na ul. Kłodzkiej, w bliskim sąsiedztwie nowych budynków mieszkalnych przy ul. Strońskiej, powstanie szkoła podstawowa dla 750 dzieci, w której znajdą się m.in. 3 pracownie komputerowe, 3 pracownie językowe, 2 pracownie przyrodnicze, biblioteka, sala gimnastyczna i sale gimnastyki korekcyjnej oraz świetlice. Oprócz niej wybudowane zostanie przedszkole na osiem oddziałów dla 200 dzieci wraz z placem zabaw. Na terenach sportowych przewidziano: boisko wielofunkcyjne, bieżnię ze skocznią, plac zabaw dla dzieci szkolnych.

Niedawno w ZIM-ie zawarto z autorami zwycięskiej koncepcji umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która ma być ukończona w maju 2015 r.

Autorzy projektu opracowali na razie materiały przygotowawcze: gotowa jest mapa do celów projektowych, inwentaryzacja dendrologiczna, zrobione badania geotechniczne i koncepcja pokonkursowa. W trakcie jest opracowanie dokumentacji budowlanej. Do koncepcji pokonkursowej nie wprowadzono żadnych zmian programowych i jak zapewniają w ZIM - obiekt projektowany jest zgodnie z założeniami.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na sierpień przyszłego roku, a zakończenie w czerwcu 2017 r. Na tę inwestycje miasto planuje wydać 35 ml zł.

Drugi, duży Zespół Szkolno-Przedszkolny wybudowany zostanie na Stabłowicach.