en

Towarzysztwo Miłośników Wrocławia - autobus Fryderyk

Zabytkowy odnowiony autobus FRYDERYK przy dźwiękach wspaniałej muzyki Fryderyka Chopina można zwiedzać nasze miasto, będą prowadzone w nim lekcje o życiu i twórczości Chopina.
koszt wynajęcia za 2 h 444 zł, ulgowy 374 zł
63 miejsca siedzące
zamówienia można składać:
e-mail: tmw@tmw.com.pl
tel. +48 71 343 77 24