en

Dyżury specjalistyczne chururgia naczyniowa

chirurgia naczyniowa w lipcu 2013

Oddział Chirurgii Naczyniowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 , 31

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej im. J. Mikulicza-Radeckiego
Akademicki Szpital Kliniczny
Wrocław, ul. Borowska 213
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

Klinika Chirurgiczna 4 Wojskowy Szpital Kliniczny  z Polikliniką
Wrocław, ul. Weigla 5
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30