en

Dyżury specjalistyczne okulistyka

okulistyka w lipcu 2013

Oddział Okulistyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28

Klinika Okulistyki Akademicki Szpital Kliniczny
Wrocław, ul. Borowska 213
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Wrocław, ul. Weigla 5
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30