en

Dzielnica Czterech Wyznań

Dzielnica Czterech Wyznań
św. Antoniego, Włodkowica, Kazimierza Wielkiego
Wrocław
515 m od centrum

Wrocławska Dzielnica Czterech Wyznań zwana również Dzielnicą Czterech Świątyń, czy Dzielnicą Wzajemnego Szacunku jest wyjątkowym miejscem , gdzie obok siebie istnieją i współpracują katolicy, protestanci, żydzi i prawosławni. Cztery świątynie w niewielkim kwartale ulic starego miasta i działalność łącząca ich wspólnoty stały się inspiracją dla "ścieżki kulturowej czterech świątyń".

Ścieżka jako trasa oprowadzająca po Dzielnicy została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania z 2005 r. i , a sam obszar wpisano do rejestru zabytków i uznano za Pomnik Historii. Ciąg pieszy łączy prawosławną cerkiew przy ul. Św. Mikołaja, kościół rzymskokatolicki przy ul. Św. Antoniego, synagogę przy ul. Włodkowica oraz kościół ewangelicko - augsburski przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Duchowni i społeczności wszystkich tych czterech wyznań od ponad 10 lat współpracują ze sobą tworząc autentyczny dialog. Dzięki tej współpracy powstają kolejne projekty. Od marca 1995 roku cztery wspólnoty wyznaniowe: rzymskokatolicka, ewangelicko - augsburska, prawosławna i żydowska tworzą we Wrocławiu „Dzielnicę Wzajemnego Szacunku” położoną w rejonie ulic: św. Mikołaja, Ruskiej, św. Antoniego, Włodkowica i Kazimierza Wielkiego. Społeczności czterech wyznań zaczęły się wzajemnie odwiedzać w kościołach i w synagodze z okazji świąt religijnych, odbywały się wspólne modlitwy, organizowano koncerty chórów, akcje charytatywne. Obecnie w „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” społeczności czterech wyznań nie tylko biorą udział w wydarzeniach religijnych, ale razem tworzą i realizują wspólne inicjatywy: artystyczne, edukacyjne, społeczne

Zobacz także