en

ul. Ceglana - schron piechoty typu mobilizacyjnego

ul. Ceglana - schron piechoty typu mobilizacyjnego
6.8 km od centrum
W środku znajduje się, oprócz śmietniska, częściowo zachowany stalowy szkielet oraz fragment stalowych drzwi do przedsionka. Dostępność: teren otwarty. Wracamy do ul. Miłoszyckiej, która po opuszczeniu Swojczyc przechodzi w ul. Kowalską. Osiągamy Kowale, gdzie na skrzyżowaniu z ul. Lechitów, po prawej, znajduje się kolejny schron mobilizacyjny.